สยจ.พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนการฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนการฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จิตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จิตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
สยจ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการปลูกฝังจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทยให้กับเยาวชน

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการปลูกฝังจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทยให้กับเยาวชน

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมายให้กับประชาชนในการป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภอเสนา

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมายให้กับประชาชนในการป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภอเสนา
สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จิตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จิตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สยจ.พระนครศรีอยุธยา บูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่พร้อมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สยจ.พระนครศรีอยุธยา บูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่พร้อมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สยจ.พระนครศรีอยุธยา แจ้งสิทธิและอธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนฯ กรณี “รถเก๋งจอดเสียกลางถนน รถกระบะจอดช่วย ถูกรถบรรทุกพ่วงตามหลังมาเบรกไม่ทันพุ่งชน เป็นเหตุให้คนขับรถเก๋งได้รับบาดเจ็บสาหัสฯ

สยจ.พระนครศรีอยุธยา แจ้งสิทธิและอธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนฯ กรณี “รถเก๋งจอดเสียกลางถนน รถกระบะจอดช่วย ถูกรถบรรทุกพ่วงตามหลังมาเบรกไม่ทันพุ่งชน เป็นเหตุให้คนขับรถเก๋งได้รับบาดเจ็บสาหัสฯ"

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จิตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จิตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

ผอ.สยจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมหัวหน้ากลุ่มอำนวยการและนิติการ เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นฯ

ผอ.สยจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมหัวหน้ากลุ่มอำนวยการและนิติการ เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นฯ
วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

--ระยะเวลาการให้บริการ--

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น

ช่องทางการติดต่อ :

(วันจันทร์ - วันศุกร์)

**เบอร์โทรศัพท์: 0 3570 8387 - 8

(วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

**เบอร์โทรศัพท์: 08 1950 5337

ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

โทรสาร: 0 3570 8388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:ayutthayamoj@gmail.com

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000