เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายอรรณพ กันทะวงศ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดเกรียบ และ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลบ้านสร้าง โดยมีประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และคณะกรรมการศูนย์ฯ รับมอบ

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการ ในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์:035-708387-8

เบอร์แฟกซ์:035-708388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:Ayutthaya_moj@hotmail.com

ID Line:Ayutthayamoj

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000