เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานการประชุมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการ
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (สชง.) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมฯ ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้หารือแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการตามงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินและพัฒนาระบบงาน พร้อมทั้งร่วมอวยพรวันเจ้าหน้าที่ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการ ในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์:035-708387-8

เบอร์แฟกซ์:035-708388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:Ayutthaya_moj@hotmail.com

ID Line:Ayutthayamoj

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000