เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น ๔ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอรรณพ กันทะวงศ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมฯ

ในการนี้ ที่ประชุมมีมติให้พิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จำนวน ๓ เรื่อง ให้ความช่วยเหลือค่าทนายความ และค่าธรรมเนียมศาล จำนวน ๔ เรื่อง และให้ความช่วยเหลือการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน ๑ เรื่อง

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการ ในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์:035-708387-8

เบอร์แฟกซ์:035-708388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:Ayutthaya_moj@hotmail.com

ID Line:Ayutthayamoj

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000