จากกรณี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เกิดเหตุรถบรรทุกพ่วง ๑๘ ล้อ พุ่งชนท้ายรถยนต์เก๋งฮอนด้าสีบรอนซ์เงิน สภาพรถพังเสียหายทั้งคัน ภายในรถพบผู้บาดเจ็บถูกอัดก๊อบปี้ภายในรถ ๑ ราย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบภายใต้กรอบ แนวคิด ยุติธรรมใส่ใจ (Justice Care) หลังจากได้รับทราบเรื่องดังกล่าว นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสานญาติผู้เสียหายเพื่อแจ้งสิทธิในการยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในคดีอาญาตาม มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ กรณีความผิดต่อร่างกาย ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหาย ดังนี้

 "กรณีบาดเจ็บ" ที่เกิดจากการกระทำผิดของผู้อื่นโดยที่ผู้เสียหายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

 ๑) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท

๒) ค่าพื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๓) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติตามอัตราค่าข้างขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน ณ วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ระยะเวลาไม่เกิน  ๑ ปี

๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ เป็นสำคัญ

 

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

--ระยะเวลาการให้บริการ--

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น

ช่องทางการติดต่อ :

(วันจันทร์ - วันศุกร์)

**เบอร์โทรศัพท์: 0 3570 8387 - 8

(วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

**เบอร์โทรศัพท์: 08 1950 5337

ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

โทรสาร: 0 3570 8388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:ayutthayamoj@gmail.com

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000