ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายอรรณพ กันทะวงศ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนายการพิเศษ พร้อมด้วย นายชนนน ลิ่มวัน นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ออกบูธนิทรรศการยุติธรรมเคลื่อนที่ เพื่อถ่ายทอดบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ช่องทางการรับบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด สนับสนุนสื่อความรู้ทางกฎหมาย ภายใต้โครงการ “จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน ” โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฯ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่กว่า ๓๐๐ คน เข้าร่วมฯ

#ยุติธรรมเคลื่อนที่ 2566

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์อำนวยความยุติธรรม

เป็นเลิศด้านงานบริการในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล"

--ระยะเวลาการให้บริการ--

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น

ช่องทางการติดต่อ :

(วันจันทร์ - วันศุกร์)

**เบอร์โทรศัพท์: 0 3570 8387 - 8

(วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

**เบอร์โทรศัพท์: 08 1950 5337

ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

โทรสาร: 0 3570 8388

www.facebook.com/ayutthaya.moj

Email:ayutthayamoj@gmail.com

ที่อยู่สำนักงาน

9/25 หมู่3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000